OK

 

 

MPX Professional 7.1 - Novosti v različici

Posodobitev kolone

Vpis dolžine do najbližjega objekta ali do centroida najbližjega objekta. Geografska povezava z najbližjim objektom (prej samo na podlagi centroida najbližjega objekta).

Sprememba pogleda - Pretvornik med GK in WGS84

Možnost dodajanja markerja na center novega pogleda. Uporabno za iskanje po koordinati GK ali WGS84.

Preglednica z atributnimi podatki

Vgrajena podpora za premikanje po preglednici s koleščkom miške in dotikom ekrana.

Rastrski sloji

Vgrajena podpora RLE dekodiranju slik, saj nekaterih rastrskih PCX datotek ni bilo možno odpreti. Gre za zelo preprosto kompresijo, ki je bila v uporabi v Windows 3.x in tudi v MPX do verzije 7.

GPS naprave

Bluetooth: Vgrajena možnost določitve presledka med poslanimi ukazi. Uporabno za naprave, ki kljub temu, da odgovorijo, da so ukaz izvedbe le tega izvedejo čez določen čas.

Storitev Web Maps

Posodobljene funkcionalnosti in dodan hiter meni, ki je dostopen z desnim klikom miške. Sedaj tudi Web Maps za MPX uporablja globalno digitalno potrdilo globalnega overitelja GeoTrust. (prej SIGEN-CA…)

Izvoz podatkov

Po izboru sloja ali poizvedbe se prikaže okno za izbor lokacije shranjevanja. V glavi tega okna je sedaj zapisano, kaj shranjujemo.

Nastavitve – novi možnosti

V info oknu prikazuj rastrske sloje (GRID sloji se prikazujejo v vsakem primeru) {privzeto izključeno}

V info oknu prikazuj tudi sloje, ki v nadzoru slojev nimajo vključene močnosti izbora {privzeto izključeno}

Forum in Novosti v MPX

Povezavi se nahaja v meniju Pomoč.

Odprava napak

 • Nepravilen prikaz prve vrstice v preglednici atributnih podatkov od 101 zapisa naprej
 • V določenih primerih se je pojavljala napaka pri kopiranju in lepljenju geografskih objektov med različnimi sloji
 • MPX se ni aktiviral v primerih, če ga je prekrival drug program in je uporabnik kliknil v naslednja okna:

 

MPX Professional 7 - Novosti v različici

Spletne storitve

Vgrajen dostop do spletne storitve Web Maps. Privzeto storitev deluje v preizkusnem načinu brez časovne omejitve. Sprotno pomoč za funkcionalnost prikličete s pritiskom na gumb F1, ko je okno Pogled ulic aktivno. Razen pregleda lokacij omogoča še shranjevanje in tiskanje lokacij in geolociranje fotografij digitalnih kamer.

Primer prikaza Google Pogled ulic neposredno iz MPX

Funkcionalnost povleci in spusti

Datoteko, ki predstavlja GIS sloj ali podatkovno zbirko, spustimo v območju MPX. Datoteka se odpre. Funkcijo lahko vključite ali izključite v MPX nastavitvah.

Funkcionalnost povleci in spusti

 

Orodje Info s hkratnim izborom objektov

Simbol slojev v oknu Info ponuja možno, da se lahko objekti izbirajo iztočasno s prikazom atributnih podatkov.

Orodje Info s hkratnim izborom objektov

 

Merjenje razdalj in višin (2D in 3D)

Okno za merjenje razdalj sedaj služi tudi za merjenje višin.

Orodje Info s hkratnim izborom objektov

 

Prikaz podatkov mrež

Prikaz podatkov mrež (Grid) na poljubni lokaciji klika, na primer, višine Digitalnega modela višin. Za razvijalce je dodano več funkcij za delo z mrežami točk..

Prikaz podatkov mrež

 

Vpis podatkov mreže v obstoječ sloj

S podatki mreže (Grid) lahko posodobite atributne podatke sloja. Za ta namen se uporabi funkionalnost Posodobitev kolone - geografska povezava.

Posodobite sloja iz podatkov mreže

 

Distribucija podatkov

Prenos slojev oziroma kopiranje slojev ali izbora na njih, ki so prikazani v karti, iz originalne lokacije na izbrano lokacijo. Posodobite sloja iz podatkov mreže

 

Posodobljeno načrtovanje tiskanja

Dodane možnosti za končne uporabnike in razvijalce.

Posodobljeno načrtovanje tiskanja - Layout

 

Geolociranje fotografij digitalnih kamer (jpg - EXIF)

Kreiranje slojev s hiperpovezavami in Exif metapodatki ter geolociranje lokacije shranjene v fotografijah digitalnih kamer. Več o tem v poglavju Uvoz fotografij digitalnih kamer.

Geolociranje fotografij digitalnih kamer - Exif

 

Ostale posodobitve

 • :: Možnost uporabe GPS naprav integriranih v napavah ali GPS preko Bluetooth povezave. Dodan gonilnik za GPS postajo Thales Z-MAX.
 • :: Odpravljena omejite pri registraciji tif in png rastrov, ki imajo priloženo tfw datoteko. Sedaj je omejitev okoli 10000 x 10000 pix. Vrednost lahko varira glede na uporabljen operacijski sistem.
 • :: Samodejna izdelava geolokacijskih datotek (tab in tfw) pri izvozu okna v obliki slike. Rastrska slika se lahko po izvozu samodejno doda v obstoječ nabor slojev.
 • :: Podpri formati Office 2013. Generalno velja: Access, dBase, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL se obnašajo, kot normalna tabela. Podatke je možno spreminjati jih izvoziti in uporabiti v kateri koli poizvedbi. Excel je samo za branje (Microsoft Licenčna omejitev), možno ga je izvoziti in uporabiti v poizvedbah.
 • :: Funkcionalnost »Prikaz lastnika« je spremenjena in preimenovana v Podatki o nepremičninah. Za ta namen se sedaj uporablja Gurso - podatki o nepremičninah.
 • :: Neposredno kreiranje simbolov iz WGS84 koordinat. Dodane WGS84 in druge funkcije v funkcionalnost posodobite kolone.
 • :: Možnost povezovanje tabel po najbližjih objektih.
 • :: Hiperpovezave: Izboljšana podpora hiperpovezavam in metapodatkom o hiperpovezavah vpisanih v metapodatkih MapInfo Professional tabelah.
 • :: Dodano iskanje po stavbi – Parcela/Stavba/Parcelni deli.
  Iskanje po parceli/Stavbi/Parcelnih delih.
 • :: Tiskanje podatkov o parceli: Funkcionalnost samodejno razporedi želeno vsebino na karto. Dodano: Vrsta rabe, dejanska raba in lastnik

 • :: Statistika – Po opravljeni statistiki, si je možno ogledati še podrobnosti statistike.
 • :: Možnost samodejna odprave napak pri treh topološki pregledih.
 • :: Zamenjan algoritem za poenostavitev geometrije. Sedaj je v uporabi Ramer–Douglas–Peucker algoritem.
 • :: Posodobljen namestitveni program za izboljšano podporo Windows 8.1
 • :: ...

 

Novosti v različici 6.5

Različica 7

MPX uradni forum

Forum,

MPX tehnična podpora

MPX Professional

Je GIS programski paket za okolje Windows, ki omogoča zajemanje, pregledovanje, analiziranje, iskanje, tiskanje in distribucijo prostorskih podatkov. MPX Professional je uporaben, kot samostojen program, razvijalci pa ga lahko vkonponirajo v novo ali obstoječo programska opremo in tako atributne podatke nadgradijo z geografsko komponento.

Posodobitve