Map 3D

Najzmoglivejša tehnologija na voljo

GIS, CAD, 2D-3D, DB, Avdio-Video, ...

Kjer koli na kakršni koli napravi

Z Internetno povezavo ali brez nje

 

Kaj nudimo?

Informacijski sistem z zasnovanimi gradniki, ki omogočajo realizacijo vaše, še tako zahtevne ideje, ki temelji na standardnih podatkih neozirajoč se na področje uporabe. Izberete lahko katero od predlog aplikacijpredlog aplikacij ali pa si zamislite popolnoma novo.

 

Dostopnost podatkov in informacij

Z Map 3D lahko hitreje posredujete ali izmenjujete GIS/CAD podatke v okviru organizacije, z osebjem na terenu, s poslovnim partnerji ali jih javno posredujete na internetu, kjer so na voljo praktično na vseh napravah, ki lahko uporabljajo spletni brskalnik. Tako dvignete kvaliteto in produktivnost vaših storitev in optimirate distribucijo podatkov. Primer

 

Prikaz, vnos in spreminjanje podatkov

Map 3D je platforma naslednje generacije, ki prinaša strojno pospešeno 2D/3D grafiko in atributno obdelavo v brskalnik brez zahtev po namestitvi dodatne programske opreme. Primer 1 in 2.

Jedro je zgrajeno tako, da lahko na osnovi enkrat naloženih podatkov te obdelujemo v obliki večih 2D in hkrati 3D kart ter atributne podatke ali poizvedbe prikazujemo/spreminjamo v večih preglednicah hkrati. Obdelave se izvajajo v oblaku, na infrastrukturi naročnika na napravi klienta ali vse hkrati.

 

Kompatibilnost s standardnimi produkti

Geometrija in atributni podatki objektov so običajno v standardni obliki (npr. GURS ali OpenStreetMap), slog objektov pa je formatu unikaten. Map 3D shranjuje, generira in vizualizira simbologijo kompatibilno s prudukti največjih igralcev na trgu. Razen primarnega opisa sloga (barva, debelina, simbol, polnitev, ...) Map 3D shranjuje in vizualizira še teksture-materiale, 3D efekte, video-teksture in avdio v okviru postavitve scene z lučmi in kamerami. Na sliki: Kakor hitro v MapInfo Professional shranete sloj je z identično simbologijo takoj viden v Map 3D. Seveda velja tudi v obratni smeri. Primer

 

Plugins ali vtičniki

Na trgu je obilica komercialnih in odprtokodnih razširitev, ki razširijo funkcionalnost Map 3D. Tako lahko uporabite namensko razširitev za vaše področje ali pa razvijete svojo. Nenazadnje lahko cel Map 3D vstavite v vašo prograsko rešite ali pa ga v vaši programski rešitvi uporabite, kot razširitev. Zraven tega je na voljo možnost povezovanja s standardnimi spletnimi storitvami, kot na primer Web Maps, ki omogočajo dostop do (skoraj) neskončne množice podatkov. Primer

 

Hibrid

Za vizualizacijo podatkov je lahko uporabljenih več prikazov hkrati izvorni podatki pa so lahko iz različnih virov ali tipov. Tako, kot je v GIS-ih vsak geografski objekt opisan z množico atributnih podatkov, lahko gelocirane fotografije oplemenitimo z LIDAR oblakom točk in tako 3D opišemo prostor fotografije. Takšen hibrid omogoča 3D merjenje razdalj, določitev koordinat v prostoru slike in mnogo več. Prav tako lahko obstoječe podatke preoblikujemo ali analiziramo v realnem času. Kot primer tega so strojno pospešen spektralne analize podatkov, slike in zvoka.

 

3D objekti, modeli in mreže

V primerih višje na tej strani, so prikazani oziroma so v 3D karte vključeni geolocirani 3D modeli v SketchUp ali Collada formatu. Map 3D uporablja tudi objekte, ki jih v realmen času iz 2D, s pomočjo atributnih podatkov, spremeni v 3D objekte ali modele, ki jih pravtako v realnem časi izdela iz mrež ali oblaka točk. Model na sliki je dinamičen model narejen iz mreže točk MashLab primera, ki mu v odvisnosti od pogleda spreminjamo osvetljitev in druge parametre. Dinamične modele lahko geolociramo v prosto in izvajamo raznem meritve, če pa so del GIS-a pa imajo atributne podatke, kot običajni 2D objekti kart. Več na: maps.mastersoft.net

 

Smo vzbudili zanimanje?

Čeprav je na tej strani zapisan le delček področja uporabnosti, upamo, da ste dobili občutek, da je z Map 3D možno realizirati do nedavnega nerešljive ideje. Zato dajte domišljiji prosto pot in vaše idejo spremenite v rešitve.

Poudarki

Map 3D tehnična podpora

Map 3D

Uporaba GIS-ov je zelo popularna. Zato smo tudi na tej strani dali večji poudarek tej temi, čeprav je Map 3D mnogo več, kot le celovit GIS, ki je le eden od gradnikov celotnega informacijskega sistema Map 3D.

Za razvijalce

Pristop razvoju je odvisen ali ste si zamislili aplikacijo z internetno povezavo ali brez in/ali s strežniško infrastrukturo ali brez. Klienti uporabljajo JavaScript API, do spletnih storitev pa dostopate preko API klienta, direktnih klicev spletne storitve ali iz vašega razvojne okolja. Za pripravo kart lahko uporabite katero koli standardno GIS orodje. V kolikor tega nimate lahko uporabite MPX Professional.

Zakaj Map 3D?

V zadnjem letu ali dveh je spletna tehnologija naredila velik preskok. Premnoge rešitve, ki so v tem trenutku na trgu imajo jedra sistemov zasnovana daleč pred tem preskokom. Ker s produkti na trgu nismo mogli realizirati naših idej in zamisli strank, smo po zasnovi jedra, spletnih soritev in izboru tehnologij v letu 2011 zečeli z implementacijo, takrat še z Beta tehnologijami, ki danes predstavljajo standard v okvirju W3C ali OGC.